Onze projecten

Als aanjagers van innovatie en ondernemerschap werken wij zowel in opdracht als op eigen initiatief aan vraagstukken. Ook bieden we onder andere training, coaching en lezingen aan. Onze stijl is daarbij altijd hetzelfde: actief, creatief en in samenwerking met zoveel mogelijk betrokken partijen. We werk(t)en onder andere aan de volgende projecten:

Herbestemming van een iconisch pand

Het Hertzberger pand was in zijn gloriedagen het toonbeeld van innovatie. Het toekomstbestendig verbouwen van dit pand zal een ware ‘cleantech’ uitdaging zijn, en volop om innovaties vragen. Is het dan geen goed idee om in het vernieuwde Hertzberger parc ook ruimte te creëren voor cleantech werken en opleiden? Deze vraag onderzoeken we in een Cleantech lab, in opdracht van projectontwikkelaar Certitudo, Cleantech Regio en de gemeente Apeldoorn.

Broedplaats op het Zwitsal

Hoe creëren we een levendige broedplaats voor creatieve en innovatieve ondernemers op het Zwitsal in Apeldoorn, in samenhang met wat er al is? Dit onderzoeken we, samen met een groep ondernemers, in opdracht van het programmamanagement van het Zwitsalterrein.

Energietransitie in Apeldoorn

Waar staan Apeldoornse technische ondernemers met een rol in de energietransitie nu? Startup Apeldoorn onderzoekt dit in opdracht van het Ondernemershuis Apeldoorn, die wil weten hoe zij een bijdrage kan leveren aan een succesvolle en sociale energietransitie in Apeldoorn.

Human Capital projecten

Startup Apeldoorn ondersteunt Cleantech regio bij hun werkzaamheden op het gebied van Human Capital in de Stedendriehoek. We zijn aanjagers voor ingediende ideeën, brengen ze verder tot concrete projecten en begeleiden en verbinden deze projecten binnen de regio.

Onderwijsinnovatie

Wat kunnen we doen om jongeren die uitvallen toch een goede onderwijservaring te bieden? Aanjager Bas Mennink is mede-initiatiefnemer van H3 lab, waarin geëxperimenteerd wordt met een alternatieve leeromgeving voor leerlingen van ROC Aventus.

Stimuleren van (innovatief) ondernemerschap

Vanuit Startup Apeldoorn kunnen we startups en andere innovatieve ondernemers verder helpen met (business)coaching en andere initiatieven. Begin 2018 organiseerden we bijvoorbeeld samen met het Ondernemershuis Apeldoorn een Avondschool voor startende ondernemers. Aanjager Wiebe Bakker is bovendien initiatiefnemer van Mijn Eigen Zaak.

Spreken, trainen en faciliteren

Bij Startup Apeldoorn willen we graag inspireren. We worden regelmatig ingeschakeld als facilitator bij hackatons, als spreker of aanjager voor bijeenkomsten of als trainer voor bijeenkomsten op het gebied van innoveren, ondernemen en persoonlijk leiderschap. Je leest er meer over bij ons aanbod.

Ook een uitdagend vraagstuk voor ons? Laat het ons weten.